Historické putování za památkami Olomouce

V pátek dne 22. 6. 2007 se před osmou hodinou ranní zaplnilo nádvoří (brzy již bývalé) školy studenty, toužící poznat historii Olomouce. Těžké břemeno v podobě dozoru a průvodce na tyto rozverné studenty si vzal na starost Mgr. Plaček, Mgr. Rozsíval a Mgr. Staňková. Náš první cíl směřoval do Choltic za větrným mlýnem, kde nás Mgr. Kamil Plaček lákal nejvíce. V Cholticích za Litultovicemi nás přivítali velmi sympatičtí pánové, kteří nám sdělili pár základních informací o historii větrného mlýna a ukázali nám také chod tohoto obdivuhodného „stroje“.Po zodpovězení všech námi kladených otázek jsme se přesunuli zpátky do autobusu a rychlými obrátky jsme nabrali směr Olomouc, kde nás čekalo spoustu dalších prohlídek. Jakmile jsme dorazili na místo, ihned jsme se vrhli na první skvost- kostel sv. Mořice. Po této krátké prohlídce jsme navštívili další stanovené cíle v Olomouci : kostel sv. Michala, kostel Panny Marie, morový sloup, dále několik kašen ( Tritonů, Merkurova, Neptunova a Caesarova).

Odtud jsme se přemístili do katedrály sv. Václava, kde jsme navštívili i tamější muzeum. Naši průvodci v podobě profesorů nám ukázali také další možnost studia po gymnáziu na Univerzitě Palackého. Prohlídli jsme si taky rektorát Univerzity a fakultu dějin umění.V průběhu návštěvy těchto památek jsme měli hodinovou pauzu na oběd, během které většina hladovců zamířila do „mekáče“. Součástí této exkurze byla také soutěž o nejlepšího historika, jehož úkolem bylo sepsat 12 památek UNESCO v České republice. Velkou motivací byla výhra v podobě shaku taktéž od společnosti Mc Donalds, kterou získala vítězná třída 2.B. Tato historicko- poznávací exkurze nebyla jen o nekonečném obdivování kultury, ale byla to příjemná změna vidět všechno to, co nám v průběhu školního roku bylo vtloukáno do hlav na vlastní oči.

Na tomto výletě jsme si také užili spoustu legrace a velké poděkování za perfektní organizaci patří Mgr. Kamilu Plačkovi a Mgr. Janu Rozsívalovi. Doufáme, že letošní exkurze se stane každoroční tradicí na Slezském gymnáziu.

Aneta Hanková, 1.D

Kategorie: Dějepis