Exkurze chemického semináře do Nowaca

7. 6. 2007 – V pondělí 4. června 2007 seminaristé chemie z třetího ročníku absolvovali velmi poučnou exkurzi do výrobny mražených krémů i hotových pokrmů na Těšínské ulici.Zaujal je i odborný výklad paní ing. D. Martinikové, přísné hygienické předpisy – takže všichni procházeli výrobnou v pláštích a speciálních pokrývkách hlavy po důsledné dezinfekci rukou. Závěr exkutze byl zpříjemněn konzumací mražených mrožů, kteří byli skvělí.

Mgr. Daniela Štíchová

Kategorie: Chemie