Výsledky hlasování v třetích ročnících

Nejvíce oblíbené předměty:

Předmět (Počet hlasů) – Důvody pro oblíbenost
Biologie (38) – zajímavé učivo, dobří učitelé
Tělesná výchova (30) – odreagování, dobří učitelé
Základy společenských věd (22) – zajímavé učivo využitelné v praxi,
dobří učitelé

Nejméně oblíbené předměty:

Předmět (Počet hlasů) – Důvody pro neoblíbenost
Matematika (27)
Chemie (22)

Český jazyk (8)
– Těžké učivo, abstraktní, mnoho pojmů, nároční učitelé

Adepti na volitelné předměty:

Předmět (Počet hlasů)
Latina (22)
Třetí cizí jazyk (6)
Rétorika (5)

Kategorie: Studentský parlament