Výsledky hlasování v prvních ročnících

Nejvíce oblíbené předměty:Předmět (Počet hlasů) – Důvody pro oblíbenost
Anglický jazyk (37)
Dějepis (30)
Zeměpis (27)
– Zajímavé a zvládatelné učivo, zajímavé a zábavné hodiny, dobří učitelé

Nejméně oblíbené předměty:

Předmět (Počet hlasů) – Důvody pro neoblíbenost
Matematika (24)
Chemie (20)

Biologie (18)
– Těžké učivo, mnoho pojmů, nároční učitelé

Adepti na volitelné předměty:

Předmět (Počet hlasů)
Latina (23)
Rétorika (8)
Astrofyzika (6)

Kategorie: Studentský parlament