Výsledky hlasování v druhých ročnících

Nejvíce oblíbené předměty:

Předmět (Počet hlasů) – Důvody pro oblíbenost
Tělesná výchova (37) – Odreagování, nevyžaduje žádnou přípravu, zábavný
Zeměpis (27) – Zajímavé učivo,rozšiřuje přehled o světě, dobří učitelé
Dějepis (24) – Zajímavé učivo,rozšiřuje přehled o světě, dobří učiteléNejméně oblíbené předměty:

Předmět (Počet hlasů) – Důvody pro neoblíbenost
Matematika (32)
Fyzika (18)
Biologie (12)

– Těžké učivo, náročné na pochopení, mnoho pojmů, nároční učitelé

Adepti na volitelné předměty:

Předmět (Počet hlasů)
Tělesná výchova (10)
Dějiny umění (8)
Ekonomie (5)

Kategorie: Studentský parlament