Učit se německy? Rozhodně ano !!!

19. 5. 2007 – To se dozvěděli studenti prvního, druhého a třetího ročníku Slezského gymnázia na akci pořádané na podporu výuky německého jazyka.Dr. Hans Simon – Pelanda zdůvodňoval studentům SG, proč je německý jazyk tak důležitý.

Dozvěděli jsme se mimo jiné, že:
každý třetí občan EU mluví německy, němčina je tedy nejvíce používaný jazyk EU,

čeští studenti mohou studovat na německých univerzitách,
český zahraniční obchod s Německem činí v rámci EU více než 50%,
významnější pozici v německé, rakouské nebo švýcarské firmě získáte, pokud ovládáte jak angličtinu, tak jazyk německý.

Takových „že“ bylo bezpočet.
Proto nezapomínejme, že kromě jazyka anglického také němčina pořád zaujímá přední místo mezi jazyky, které slouží jako komunikační prostředek mezi lidmi, národy.

Mgr. Monika Martínková

Kategorie: Cizí jazyky