Studentský majáles 2007

28. 5. 2007 – Ve čtvrtek 17. května 2007 se žáci našeho gymnázia zúčastnili tradičního majálesového průvodu v maskách, který je každoročně oslavou jara, hudby, divadla, filmu a poezie.Po 6. vyučovací hodině jsme se v hojném počtu sešli v učebně výtvarné výchovy a společnými silami se nastrojili do různorodých masek, které symbolizovaly letošní téma, kterým byla hudba.

Poté jsme se v přestrojení barových zpěvaček z 30. let, Elvise Presleyho, Marilyn Monroe, hippies a hip-hoperů odebrali na Ptačí vrch. Kolemjdoucí se udiveně otáčeli za naší multikulturní skupinkou hrající na rozmanité nástroje.

Po několika minutách netrpělivého čekání dorazil bubenický orchestr Iva Samiece, jehož úkolem bylo vést průvod městem po trase Ostrožná – Horní náměstí – Dolní náměstí.

Na Dolním náměstí se pak uskutečnilo vyhlášení o nejlepšího Elvise. Přestože náš Elvis alias Honza Střílka z 2.B vypadal nejvěrohodněji, zájezd do Itálie nevyhrál. Nicméně nakonec jsme se ocenění dočkali. Druhé místo (šampaňské) vyhrály barové zpěvačky z 30. let – Hanka Hilbertová (2.B), Lucie Šimečková (2.B), Barča Hošková (2.B), Andrea Balarinová (2.B), Aneta Hanková (1.D). Po rozdání všech cen pokračoval program vystoupením big-beatových kapel. Vystoupila opavská kapela Nekuř toho tygra, polská kapela Akurat, hudebně–poeticko-divadelní představení Kolo kolo mlýnské, přerovská kapela Punkový nářez atd.

I přes poměrně nízkou účast se letošní majáles vydařil a doufáme, že příští rok se opět sejdeme.

Milada Vyhnálková, Magda Daňková (1.A)

Kategorie: Estetická výchova (hudební a výtvarná výchova)