Souhrnné výsledky hlasování za celé gymnázium

Nejvíce oblíbené předměty Slezského gymnázia:

Předmět (Počet hlasů)
Anglický jazyk (102)
Tělesná výchova (100)
Dějepis (89)
Biologie (87)
Zeměpis (81)Nejméně oblíbené předměty Slezského gymnázia:

Předmět (Počet hlasů)
Matematika (98)
Chemie (69)
Fyzika (33)

Adepti na volitelné předměty:

Předmět (Počet hlasů)
Latina (68)
Rétorika (21)
Dějiny umění (14)

Kategorie: Studentský parlament