Publikační činnost našich francouzštinářů

17. 5. 2007 – Letos si naši studenti měli poprvé možnost vyzkoušet své žurnalistické schopnosti. V časopise Ostravské univerzity Ostravagance (celý časopis je psán ve francouzštině) redaktoři Thomas Laurent a Xavier Lavry vydali pět článků našich studentů… s nejrůznější tématikou v rubrice „Hosté měsíce“. Autory těchto článků jsou: Adéla Kukelková (2.A), Kateřina Gasmanová, Eva Langrová, Michaela Hrubá (všechny 4.A).Další článek byl zveřejněn v květnovém čísle tohoto časopisu. Studentka 2. ročníku Adéla Kukelková tam popisuje své zážitky z březnového předávání cen v Praze za 1. místo v soutěži o Frankofonii.

PhDr.Dana Kašingová

Kategorie: Cizí jazyky