Hlasování o nejoblíbenější předmět na gymnáziu

V úterý dne 19.12.2006 uskutečnili členové studentského parlamentu ve spolupráci s Mgr. Romanem Kollárem hlasování, které mělo za úkol odhalit, jak si na našem gymnáziu stojí jednotlivé předměty. Hlasování proběhlo ve všech ročnících a zúčastnilo se ho celkem 387 studentů. Ti byli požádáni, aby zodpověděli tyto otázky:

1. Jaké jsou vaše tři nejoblíbenější předměty a proč?
2. Jaký je váš nejméně oblíbený předmět a proč?
3. Jaký předmět vám v nabídce volitelných předmětů chybí?

Odpovědi byly zesumarizovány a výsledky jsou následující:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Souhrnné výsledky za gymnázium

Kategorie: Studentský parlament