Francouzštináři na besedě o Belgii

23. 5. 2007 – Ve čtvrtek 17. května 2007 na naše gymnázium opět zavítal cizinec. Tentokrát ředitel ostravské Alliance Française – pan Xavier Lavry, původem Belgičan……

Z Ostravy cestoval vlakem. V Háji přistoupila studentka francouzštiny Jana Bálková (4.A) a zahájila s ním neformální konverzaci. Na nádraží v Opavě čekaly zbývající letošní maturantky z francouzštiny (Eva Langrová, Katka Gasmanová, Míša Hrubá). Společně provedly pana Xaviera Opavou s výkladem o nejdůležitějších místech a památkách našeho města. Pan Xavier byl zjevně potěšen průvodcováním v mateřské řeči; v Opavě byl poprvé, neboť ředitelem ostravské Alliance Française je teprve od září minulého roku.

Po příchodu do školy a po krátkém občerstvení si připravil pro studenty poutavé vyprávění o Belgii. Nejdříve se ptal přítomných žáků, co zajímavého o Belgii vědí – musím podotknout, že toho nebylo zrovna málo, a pochválit všechny zúčastněné studenty 2. a 4. ročníku za jejich aktivitu – a poté za doprovodu vlastních obrazových materiálů podal výklad o své zemi.

Studentům se beseda moc líbila, i pan Xavier odjížděl velmi spokojen.

Myslím si, že je důležité, aby si mohli studenti cizích jazyků vyzkoušet v praxi své znalosti a jazykovou pohotovost při podobných besedách. Vždyť setkání tohoto druhu nebylo první – v lednu k nám zavítala ředitelka Alliance Française z Olomouce, a to nemluvím o lektorech, kteří na našem gymnáziu v poslední době působili. Při těchto akcích je třeba ocenit ochotu rodilých mluvčích k nám přijet, ale na druhé straně i samotné studenty, kteří se dle svých možností aktivně a s nadšením mohou na těchto setkáních projevit. Získávají tak ke studovanému jazyku jiný vztah a ví, že jejich práce a vynaložené úsilí není zbytečné.

PhDr. Dana Kašingová

Nyní připojujeme pohled na tuto besedu očima samotné účastnice, studentky 2. ročníku Adély Kukelkové.

Ve čtvrtek 17. května k nám přijel o Belgii povykládat pan Xavier Lavry, ředitel Ostravské Alliance Française.

Této akce se zúčastnili studenti francouzštiny z druhých a čtvrtých ročníků.

Pan Lavry mluvil velmi poutavě. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že Belgičané velmi rádi čtou komiksy, které jsou jejich národním bohatstvím. Nejznámější jsou asi Tin Tin, Šmoulové a Lucky Luck. Ve filmovém průmyslu se tato země prosadila převážně dokumentárními filmy, ale z Belgie pochází i řada špičkových herců – např. Jean Claude Van Damme nebo Cécile de Française. Také jsme byli poučeni, že saxofon, jeden z nepostradatelných nástrojů Jazzu, vynalezl a poprvé sestrojil Adolphe Sax. I v oblasti gastronomie nás Belgie překvapila – svými 400 druhy piv a 80 druhy sýru.

Pan Lavry svůj výklad doplňoval četnými obrázky a mapami, mluvil pomalu, a také proto jsme mu dobře rozuměli. Myslím, že všechny potěšil, když nám na závěr svého vyprávění každému rozdal čokoládové vajíčko (plněná čokoláda je další Belgickou specifikou) jako vzpomínku na svůj krátký pobyt ve své domovině, který uskutečnil těsně před návštěvou našeho gymnázia – no nevydržela dlouho :-), všichni jsme si ihned pochutnali.

V neposlední řadě nám pan Lavry sdělil, čemu všemu je možné se věnovat v Alliance Française a nabídl nám, abychom se kdykoli přijeli podívat.

Tato přednáška byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem a za to moc děkujeme panu Xavieru Lavrovi, že za námi přijel a paní PhDr. Daně Kašingové za zprostředkování tohoto milého setkání.

Adéla Kukelková, II.A

Kategorie: Cizí jazyky