Společně v Evropě aneb Litva očima opavských studentů

14. 4. 2007 – V rámci spolupráce mezi Slezským gymnáziem a Maticí slezskou vystoupili naši studenti na besedě v cyklu Matičních střed. Zvolili si téma, které je samotné oslovilo, a to poznání země, již zatím navštívilo spíše méně českých turistů. Zmíněnou zemí je Litva, kam jsme se dostali díky projektu Sokrates – Comenius. Tato instituce nabízí prostředky Evropské unie k tomu, aby se lidé z jednotlivých zemí evropského společenství blíže poznali. Kromě dvou škol z litevského Kaunasu jsou v projektu partnery Slezského gymnázia také dvě školy polské.
Z našeho litevského pobytu jsme pořídili prezentaci v Power Pointu a doplnili ji zasvěceným komentářem o jednotlivých památkách nebo přírodních zajímavostech. A tak se naši posluchači, asi třicítka návštěvníků Matiční středy mohla dozvědět o historii i současnosti Kaunasu a Vilniusu, provedli jsme je hradem Trakai, skanzenem Rumšiškés i barokním skvostem – klášterem Pažaislis.

Po závěru prezentace následovala beseda. Posluchači se zajímali o litevské zvyky, tradiční i současný jídelníček, vztahy Litevců k bývalému Sovětskému svazu a k Polsku, s nímž byla Litva v historických dobách dlouho spjata osobou panovníka v jeden stát. Zvláštní zájem vyvolali turečtí Karainové, etnikum přesídlené do Litvy od Černého moře, které ještě stále i po staletích udržuje znalost původního jazyka a dodržuje četné tradice.

Vystoupení našich studentů – Víti Dostála, Kuby Franera, Adély Kukelkové, Markéty Večerkové a Evy Zorkové – sklidilo silný a zasloužený potlesk. Ještě po ukončení besedy se z auditoria vynářely další a další dotazy. Troufám si tedy říci, že Matiční středa 11. dubna 2007 měla značný ohlas.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Projekty