Návštěva Památníku Jana Zahradníčka

… bývalo u mne zotvíráno …
Jan Zahradníček
V úterý 10. dubna 2007 navštívili studenti 4. ročníku Slezského gymnázia prostory Památníku Petra Bezruče, aby se blíže seznámili s osobností významného českého básníka Jana Zahradníčka. Expozici připravilo brněnské muzeum a výstava se stala putovní – v měsíci dubnu ji mohou zhlédnout právě zájemci z Opavska.

Jan Zahradníček je od počátku své tvorby chápán jako autor katolické skupiny, zaměřený na duchovní ztvárnění lidského údělu na zemi. Jako takový neměl od února 1948 lehký život. Strávil 9 let ve vězení prakticky za nic, vinen byl pouze svou vírou. A tím, že odmítal sloužit socialistickému realismu.

Výstavou nás provázel doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. Vedle známějších nebo očekávaných informací měl pro posluchače také podrobnosti jiného kalibru – dozvěděli jsme se, že Jan Zahradníček pocházel ze sedmnácti dětí, učil se výborně – dokladem bylo řádné i maturitní vysvědčení, následkem úrazu byl tělesně postižený, jeho dvě dcery zemřely na otravu houbami. Básník sám vyšel z komunistického žaláře s těžce podlomeným zdravím a ještě v roce svého propuštění umírá. Poslední dvě sbírky Dům Strach a Čtyři léta fakticky „nenapsal“, protože ve vězení nesměl mít papír ani tužku. Přesto si verše obou děl uložil do hlavy a „přinesl“ je na svobodu jako hotová.

Pro nás zajímavá byla také zkušenost se Zahradníčkovými básněmi. Pan docent nás vyzval k hlasité četbě, což byl pro některé z nás oříšek, ale nakonec jsme to jakž takž zvládli. Na rozbor básní nezbývalo mnoho času, proto ho stručně provedl sám pan Urbanec.

Dá se říci, že jsme si doplnili znalosti, a tak rozšířili poznání současné české literatury. Naše díky patří paní Bc. Evě Schwanové, organizátorce setkání, a především panu docentu Urbancovi, kvalifikovanému průvodci životním osudem básníka Jana Zahradníčka.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Český jazyk