Hostili jsme schůzku partnerů v projektu Sokrates – Comenius


15. 4. 2007 – V pondělí 2. dubna 2007 se po několika odkladech v Opavě konečně objevili naši polští a litevští partneři, s nimiž letos již třetím rokem spolupracujeme na vzájemném poznání našich zemí. Návštěva nebyla dlouhá, o to intenzivněji jsme prožívali její přípravu i samotný průběh.Téma pro školní rok 2006/2007 zní: Řeky našich měst. Protože řeka znamená dobrého sluhu, ale zlého pána, zahájili jsme v Opavě pohledem na tu odvrácenou stranu vodního živlu. V roce 1997 postihly nejen Opavsko katastrofální povodně spojené s mnohadenními záplavami. O tom, co dokáže i tak malá řeka jako je Opava, jsme se poučili z dokumentárního filmu, jenž amatérsky natočil přímý účastník živelní pohromy pan Kravar. Svůj dokument poskytl opavskému Magistrátu, v jehož prostorách jsme jej mohli zhlédnout my i naši přátelé ze zahraničí.


Šokující záběry jsme o hodinku později velmi rádi vyměnili za opravdu milý pohled z Hlásky. Pod námi leželo odpolední pokojné město, které stříbrnou mašlí protkává letos klidný tok řeky Opavy, jež ale – jak víme – umí jindy ohrožovat životy.


Po náročné cestě i intenzivních zážitcích z filmu i pohledu z ptačí perspektivy se naši přátelé rádi odebrali k ubytování. Žáci do hostitelských rodin, učitelé do hotelu.

Úterní ráno poznamenala usilovná činnost. Učitelé se sešli k pracovnímu jednání. Probírali jsme dosavadní výsledky z letošní činnosti, ale hlavně plánovali, co je ještě třeba udělat pro úspěšné završení celého projektu, na kterém jsme po tři roky pracovali. Letošním produktem bude CD-ROM s údaji o řekách, které jsou nedílnou součástí života obyvatel Opavy, Varšavy, Krosčenka a Kaunasu.

Studenti naší i partnerských škol tuto dobu vyplnili menší soutěží, jak jinak než opět na téma řeky a život v a kolem nich. Nejprve museli v křížovce s tajenkou prokázat znalosti zeměpisné a přírodovědné, podstatná ale byla také připravenost jazykové, neboť křížovka byla v angličtině. Poté studenti odpovídali na dotazy týkající se vodního hospodářství obecně, museli se ale orientovat také v základních znalostech o jednotlivých „řekách našich měst“.


Hezké počasí nahrávalo další části programu – výjezdu do nedalekých Jeseníků, v nichž pramení řeka Opava. Pod horskou chatou Barborka začíná naučná stezka Bílá Opava a toho jsme chtěli využít. Horní tok řeky je velmi malebný, vodu sbírá z nepatrných stružek stékajících po úbočích a vytváří menší nebo větší vodopády a peřeje. V dolní části naučné stezky už můžeme sledovat
mohutnějící tok, předzvěst nehluboké, ale přesto významné řeky, jak ji známe z katastru města Opavy. Smolné bylo pouze to, že i přes naši výzvu, neměli všichni z našich hostů odpovídající obuv. Proto se celá výprava rozdělila a část volila jednodušší a pohodlnější cestu po modré značce. Z ní se dá tok Bílé Opavy sice zahlédnout, přijdeme však o dobrodružnou vycházku kaňonem a polomy kolem řeky.
Závěr dne byl pro studenty ve znamení individuální zábavy, učitelé se však ještě jednou sešli k jednání. I my si však chceme odpočinout a odreagovat se, proto jsme se rozhodli zahrát si bowling. Někteří z polských přátel hráli vůbec poprvé, nechybělo tedy nadšení z každé poražené kuželky.


Středa přinesla další poučení. Vypravili jsme se do Slezského zemského muzea, kde – mimo jiné – můžeme zhlédnout expozice fauny našeho regionu. Toto zbývalo ještě doplnit k vytvoření obrázku o řece Opavě. Když už jsme se nacházeli v prostorách muzea, nevynechali jsme samozřejmě ani další výstavní místnosti. Tím jsme se vrátili k tématice minulého roku a rozšířili znalost o etnografické poznatky.

Pak už naši hosté zařizovali vše ke svému odjezdu. Rozloučili jsme se krátce po poledni s vidinou příštího setkání, tentokrát v hlavním městě Polska Varšavě.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Projekty