Exkurze ve speciální škole

14. 4. 2007 – 3. dubna 2007 se v průběhu prvních tří vyučovacích hodin třída 1.B vydala na exkurzi do Speciální školy na náměstí Slezského odboje. Úvodní přednášku s video prezentací vedl ředitel školy pan Mgr. Kupka. Návštěva se pro nás stala velice přínosnou, ne však jen proto že se několik studujících chystá na kariéru speciálního pedagoga, ale hlavně proto, že je velice důležité vědět co se na našem světě všechno děje a také proto, že se o podobných organizacích kvůli přetrvávajícímu neopodstatněnému strachu většiny lidí až překvapivě vytrvale mlčí. Úvodní přednáška nám pomohla pochopit systém škol a typ výuky v nich a následující přednáška speciální pedagožky Kurkové nám osvětlila problematiku mnoha zákeřných mentálních, tělesných i smyslových onemocnění a vad. Po úvodním vysvětlování přišla na řadu praxe. Třída se rozdělila na několik skupin a každá se vydala s jiným pedagogem do jiné místnosti, aby zde byli svědky výuky postižených dětí, jejich cvičení a ukázky jejich volného času stráveného ve škole. Pro mnohé ze studentů bylo toto setkání s dětmi jistě šok a několik se jich dokonce zdráhalo přímého kontaktu s nimi. Po chvíli ostýchání se však všechen strach rozplynul a všichni poznali, že děti ze speciální školy jsou také dětmi a lidmi. Na závěr jsme ještě prohodili pár slov s ředitelem školy a poté co nám byly zodpovězeny dotazy jsme se vydali ke gymnáziu. Tato exkurze byla opravdu strhující a skvělá. Personál školy působil profesionálním dojmem a všechno bylo krásně srozumitelné a jasné. Všichni žáci si odnesli nejen nové znalosti do psychologie a zkušenosti s jízdou na vozíčku, ale především velikou úctu ke zdraví a štěstí za každou obyčejnou věc v našem životě. Naše problémy jsou totiž naprosté nic v porovnání s jejich.

Po příchodu do školy se v hodině ZSV třída vyjadřovala k proběhnuvší exkurzi. Zde je několik ukázek:

„Nesmírně obdivuji šílenou obětavost lidí, kteří v této škole pracují, jejich pracovitost, vyrovnanost a trpělivost.“

„Z návštěvy mám velice dobrý pocit. Konečně jsem si uvědomila, jaké postižené děti jsou, a že vůbec nejsou až tak odlišné jako my.“

„Odnesl jsem si hlavně obdiv k těm učitelům.“

„Někdy v budoucnu bych se tam ráda vrátila a možná i pracovala. Dobře se mi s těmi dětmi pracovalo.“

„Tak tohle by mě bavilo“

Tomáš Hrstka, I.B

Kategorie: Základy společenských věd