Spolupráce SGO a SU v roce 2006/2007

Slezské gymnázium ve školním roce 2006 – 2007 úspěšně rozvíjelo svou spolupráci se Slezskou univerzitou. Spolupráce probíhá na poli jazykovém (tradiční Evropský den jazyků, praxe studentů SU, atp.), historickém (historická soutěž, dějepisná olympiáda, přednášky učitelů SU pro naše studenty) i matematickém (matematické besedy, matematická soutěž, atp). Podrobné informace naleznete zde v souboru pdf.

Kategorie: Spolupráce se Slezskou univerzitou