PSAVEC 2007

Redakce školního časopisu KOSTKA vyhlašuje

IV. ročník školní literární soutěže.

Zúčastnit se mohou studenti všech ročníků Slezského gymnázia.


————————————————————-

Kategorie poezie: volné téma, každý soutěžící odevzdá nejvýše 2 básně.

Kategorie próza: volné téma, každý soutěžící odevzdá pouze 1 práci v rozsahu nejvýše 10 stran A4.

————————————————————-

Práce budou odevzdány v tištěné podobě /nikoli na disketě/, nebude na nich uvedeno jméno autora!!!

Práce odevzdejte Mgr. Dočekalové do 2. 4. 2007 (pondělí) v kabinetě č. 310 (2.p.).

Porotu budou tvořit 4 pedagogové (ne vyučující češtiny!). Nejlepší práce budou odměněny.

Hodně tvůrčích nápadů přeje

KOSTKA

Kategorie: Český jazyk