Školní kolo olympiády ve francouzštině

5. 2. 2007 – Dne 5. února 2007 proběhlo na Slezském gymnáziu školní kolo olympiády ve francouzštině, kterého se účastnilo 14 studentů z 2. a 3. ročníků. Všichni podali opravdu vynikající výkony,byli dobře připraveni, projevili pohotovost i bystrost v cizojazyčném projevu. Dokázali tak především sami sobě, ale také komisi (Mgr. Lenka Bartoňková a PhDr. Dana Kašingová), že znalosti, které získali v hodinách francouzštiny, umí využít v praxi.

Mimo soutěž si čtyři studentky 4.ročníků se zájmem vyzkoušely ústní část maturitní zkoušky nanečisto. Všechny by již dnes zvládly tuto zkoušku na výbornou!

Celá soutěž měla tři části. V rámci poslechu si studenti vyzkoušeli roli recepčního a telefonicky přijímali rezervace pokojů a vyřizovali nejrůznější požadavky klientů. Poté hovořili a diskutovali s porotou na vylosované konverzační téma. V poslední části popisovali danou situaci podle obrázku.

Vítězové byli všichni zúčastnění, ale přesto ti nejlepší z každé kategorie byli navíc oceněni knižní poukázkou.

2. ročníky:
1. místo: Eva Zorková a Adéla Kukelková, 2.A
3. místo: Marek Kocián, 2.B

3.ročníky:
1. místo: Radka Václavíková, 3.D
2. místo: Johana Kolašínová, 3.C

Koncem března Radka Václavíková bude reprezentovat naše gymnázium v krajském kole. Držíme palce jménem všech francouzštinářů našeho gymnázia.

Všem studentům děkujeme za poctivou přípravu, za účast i za milé vystupování. Přejeme hodně radosti a úspěchů při dalším studiu tohoto krásného jazyka.

PhDr. Dana Kašingová

A jaké jsou dojmy našich studentů po skončeném „boji“?

„Byla to vskutku zajímavá zkušenost s jazykem, který se učím teprve rok a půl. Hodně mě to bavilo, až na nějaké to čekání, což je ovšem u soutěží podobného rázu běžné……“
Marek Kocián, 2.B

„Nejtěžší pro mne byla poslechová část, protože se mi zdála dost rychlá. Po této části soutěže jsme odpočívali (v bufetu) a čekali na konverzaci na dané téma, které jsme si losovali. Vybrala jsem si sport, o kterém jsem po krátké přípravě musela mluvit. Na závěr nás čekal ještě obrázek, kdy jsme měli za úkol během dvou minut pohotově vystihnout, co se na něm odehrává…. “
Radka Václavíková, 3.D

Kategorie: Cizí jazyky