První ročník Olympiády z dějepisu pro středoškoláky

12. 2. 2007 – V pátek 9. února 2007 se v budově Slezské univerzity na Masarykově ulici v Opavě sešli zanícení obdivovatelé historie z řad studentů středních škol z Opavska, Krnovska a Bruntálska.Od deváté hodiny je totiž čekala soutěž, která v nabídce středoškolských klání dlouho chyběla – Olympiáda z dějepisu. Regionálního kola se zúčastnilo 28 žáků postupujících ze školních kol nebo nominovaných školskými zařízeními, které sice dějepis nevyučují po celou dobu studia, přesto mezi jejich studenty nechybí nadšenci, kteří se z vlastní iniciativy zabývají studiem historických událostí. Adepti na „historika regionu“ reprezentovali 10 středních škol z Opavy, Hlučína, Vítkova, Krnova a Bruntálu.

První kolo soutěže bylo zahájeno promítáním dokumentu Hrad na každém vrchu, který zachycoval zkoumané téma – šlo o způsob života v období gotiky. Následoval test, který vycházel jednak z filmu, dotazoval se ale také na nejvýznamnějšího panovníka sledované doby, na Karla IV. Zajímavou součástí testu byla část orientující se na středověkou každodennost. Ne náhodou v ní byly obsaženy otázky týkající se piva a dalších poživatin nebo dotazy na soudobou zábavu či odívání.

Sítem 1. kola prošlo nejúspěšněji 7 studentů, kteří pak podstoupili ještě ústní část soutěže. I ta se týkala období gotiky, především gotického umění. Byla zcela v režii adeptů doktorandského studia Slezské univerzity. Zvlášť obtížnou se ukázala znalost a orientace v pojmech, které se pojily s šiřitelem kultury ve středověku – tedy církví, zejména kláštery. Nakonec se však podařilo stanovit pořadí nejlepších. Dá se říci, že k vlastnímu úžasu obsadil krásné 3. místo student 2. ročníku Slezského gymnázia Lukáš Koutný. Na nepopulární, ale rovněž pěkné 4. příčce se umístila další naše studentka Hana Musilová (3.D).
Vedle náročného programu plného přemýšlení je třeba zmínit další aktivitu Slezské univerzity – v době, kdy organizátorky soutěže opravovaly postupové testy, provedli doktorandi její účastníky některými pracovišti – konzervátorskou dílnou nebo univerzitní knihovnou, a také je informovali o možnostech studia na Slezské univerzitě.

Náročná soutěž, ojedinělá v celé České republice, si klade do budoucna vysoké ambice: chceme otevřít toto klání mladým historikům z dalších regionů, oslovit všechny střední školy Moravskoslezského kraje, a pokud by soutěž získala zařazení do akcí s akreditací MŠMT, může se v některém z dalších let stát akcí celostátní. V našem úmyslu nás snad podpoří také garant olympiády profesor PhDr. Dan Gawrecki, CSc., který v úvodním slovu poukázal na aktuálnost zvoleného tématu soutěže a v závěru vyzdvihl význam znalostí, kterými se zúčastnění studenti přišli pochlubit. Jsme rádi, že mezi nimi byli také reprezentanti Slezského gymnázia.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis