Exkurze dějepisného semináře


15. 2. 2007 – Ve čtvrtek 15. února 2007 se seminaristé – historici ze 3. ročníku vydali na další ze svých plánovaných odborných exkurzí. Tentokrát nás zavedla do zbývajících dvou kostelů ve středu města – do chrámu sv. Vojtěcha a chrámu sv. Ducha.

Odborný výklad zajišťoval jako obvykle učitel Slezské univerzity v Opavě PhDr. Petr Vojtal.
Ve dvě odpoledne jsme se sešli u portálu sv. Vojtěcha na Dolním náměstí. Zde nás čekal správce farnosti. Ocitli jsme se ve ztichlém interiéru chrámu, který bez přítomnosti dalších lidí působí velmi tajemně. Také doktora Vojtala to nutilo ztišit hlas, ale slyšeli jsme dobře informace o historii kostela, jeho stavitelích a umělcích, kteří ho vyzdobili. Barokní skvost nejvíce utrpěl v dubnu 1945, kdy se jeho klenba zřítila po zásahu dělostřeleckými granáty. Rekonstrukce byla zahájena bezprostředně po skončení 2. světové války. Barokní zaklenutí nahradila železobetonová skořepina, výzdoba však již obnovena nebyla. Bílá omítka je tak věčným mementem válečného běsnění.

Vzhledem k tomu, že chrám patřil ke komplexu jezuitské koleje, nahlédli jsme také do prostory oratoře, odkud jindy bohoslužbu sledovali mniši. Vystoupili jsme také nad klenbu a viděli jsme ono novodobé zaklenutí tak říkajíc z druhé strany – pod námi drsný beton, nad námi mohutný trámový krov.

Rychle jsme se vydali ke sv. Duchu, kde nás již očekávali. Pod vedením doktora Vojtala jsme pozorně prozkoumali ojedinělé odkazy na gotickou minulost kostela – kružby jediného gotického okna v exteriéru a odchylku ve směru presbytáře. Další vybavení kostela již koresponduje s barokizací. Zajímavostí je Lurdská jeskyně. Po našich předcházejících zkušenostech jsme se pokoušeli odhalit totožnost zobrazených světců, ale ne vždy jsme měli dost vodítek nebo znalostí.


Exkurzi jsme zakončili v sousedícím Minoritském konventu. V chodbě přízemí je totiž umístěna ojedinělá památka – socha Panny Marie od neznámého umělce. Je ukázkou vrcholného baroka, křivkou postoje a jemností tváře se vyrovná světoznámým dílům se stejnou tematikou. Z exkurze jsme odcházeli opět o řadu poznatků bohatší.

Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis