Školní rok 2006/2007 s Bez názvem

Školní rok 2006/2007 začal velmi intenzivně. Členové souboru se museli jít již o prázdninách a zopakovat si secvičené představení.Hned 4. září 2006 proběhlo první vystoupení, a to v místech více než slavnostních. Na scéně Slezského divadla v Opavě proběhlo slavnostní uvítání studentů prvního ročníku za přítomnosti rodičů žáků a také zástupců krajského úřadu a primátora města Opavy. Předvedli jsme opět hru Chci zpátky školné. Představení se povedlo, velký úspěch mělo zvláště u členů pedagogického sboru (že by se v jednotlivých postavách sami poznávali …). Každopádně nasazení a elán „herců“ způsobily nebývalý zájem nových studentů o práci v divadelním souboru. Bude zapotřebí objevit nové talenty. Souboru stále ještě vypomáhají bývalí členové J. Jurášová, P. Orlík a L. Pečínka, zbytek členů navštěvuje již čtvrtý ročník, a tak je jasné, že je třeba zajistit „novou členskou základnu“.

Pro velký úspěch květnového vystoupení v Café Evžen (a také proto, že akce bylo absolutně vyprodána a ne všichni zájemci mohli představení zhlédnout) jsme se rozhodli akci zopakovat. Vybrali jsme termín vpravdě „dušičkový“ – 2. listopadu 2006. S propagací tentokrát vypomohl i tisk a internetový server www.iopavsko.cz. Opět jsme předvedli Pohádku o princezně a drakovi a jednoaktovou hru Frigyese Karinthyho Chci zpátky školné. Stručně a bez přehánění lze akci charakterizovat takto: opět vyprodáno, opět úspěch.

Ani nebyl čas „vychutnat“ si opojení ze čvrtečního úspěchu a už je tady další akce – tentokrát vystoupení na PŘEHLÍDCE STUDENTSKÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADEL V OSTRAVĚ. Přehlídka začala již v pátek, my jsme na ni dorazili v sobotu 4. listopadu 2006. Vyjeli jsme hned ráno a kromě stálých členů souboru jsme s sebou vzali několik nováčků – jednak proto, že dopoledne probíhaly workshopy, do kterých se mohli všichni zapojit, jednak proto, aby se sžili s divadelním prostředím a členy souboru.

Celá akce probíhala v nádherných prostorách hlavního sálu Domu kultury města Ostravy. Dopoledne uteklo velice rychle, členové jednotlivých souborů byli zapojeni do kolektivních činností (pantomima, vyjádření hudby, kontakt a komunikace …), pak následoval oběd podle vlastního uvážení (všichni jsme zamířili do nedalekého nákupního centra Futurum, kde však největším zážitkem nebylo ukojení vlastních žaludků, ale setkání s hereckou hvězdou Vojtou Kotkem!). V 17 hodin už jsme byli připraveni na scéně předvést jednoaktovku Chci zpátky školné. Výkon byl zdařilý, potlesk opravdu přesvědčil o tom, že představení je povedené. Prozatím se jednalo o druhý ročník přehlídky, a tak se neúčastnila porota. Jak se sami pořadatelé vyjádřili, v příštích letech se zapojením poroty a jejich komentářem počítají.

Celý den se nám všem moc líbil. A možná atmosféru jen podtrhl příval nového sněhu, který nás provázel celou zpáteční cestu (až jsme se obávali, že nedorazíme domů) …

Kategorie: Volnočasové aktivity