Matematické besedy

V průběhu měsíců říjen – prosinec proběhlo několik matematických besed pro řešitele matematické olympiády (kategorie A, B,C). Besedy již tradičně organizuje Matematický ústav SU Opava ve spolupráci s SGO.Při setkáních se studenti seznamovali s řešením návodných úloh pro danou kategorii, a navíc přemýšleli nad dalšími zábavnými příklady a hádankami.
Stručně řečeno by se besedy daly nazvat matematickým kroužkem, který je otevřen pro všechny zájemce ze SŠ o matematiku. Besedy budou pokračovat i v lednu, a to každý pátek od 15h v budově Matematického ústavu SU.

Kategorie: Matematika