Historici v Památníku Petra Bezruče

19. 1. 2007 – Ve čtvrtek 18. ledna 2007 proběhla další z odborných exkurzí semináře z dějepisu pro 3. ročník. Tentokrát jsme se vydali do Památníku Petra Bezruče na Ostrožné ulici, který je pracovištěm Slezského zemského muzea v Opavě. Čekala nás vlídná a zasvěcená průvodkyně, pracovnice památníku Bc. Eva Schwanová, která se postarala o obsažný výklad.

První půlhodinku jsme strávili v přízemí expozice, která je cele věnována básníkovi Slezska Petru Bezručovi. I ti, kteří již Památník navštívili, se snad setkali s novými informacemi o životě a díle připomínaného autora. Dokumentární fotografie, rodný list a Bezručovo vysvědčení, sazba básní Slezských písní, překlady básnické sbírky, předměty, kterými autor zabydlil svůj život – to všechno zaslouží naši pozornost. Podrobněji jsme vše prohlédli.
Další čas byl věnován zvukové nahrávce. Magnetofonový pás zaznamenal pro budoucí pokolení Bezručův hlas. Střídá se v něm brněnský přídech se slezským výrazivem a přízvukem.

Poslední část naší exkurze vyplnil stařičký film, který kombinuje prvky dokumentární a umělecké. Týká se Bezručova obvinění z velezrady a jeho věznění, ale zaznívají v něm i básníkovy verše, některé známější, jiné jsme slyšeli poprvé.

Pozornosti doporučujeme také výstavu starých fotografií. Sice už nesouvisí přímo s Petrem Bezruček, ale pomohly dokreslit dobu, v níž žil. Výstava mapuje tvorbu Opavských fotoateliérů 19. a počátku 20. století. Fotografie jsou dokonalou „učebnicí“ tehdejší módy. Účesy, klobouky, kníry, naleštěné knoflíky uniforem, volány, krajky, umělé květiny. Možná doma schováváte jednu, dvě takové fotografie po prababičce. Ve výstavní místnosti Památníku Petra Bezruče jich však naleznete mnoho desítek. Návštěvu doporučujeme.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis