Francouzštináři a rodilá mluvčí

30. 1. 2007 – 24. ledna nás navštívila slečna Florence Michelet, ředitelka Olomouckého Centre Français, aby nám povyprávěla o svém kraji Poitou – Charentes.

Besedy, kterou zařídila paní profesorka PhDr. Dana Kašingová, se zúčastnili žáci z druhých, třetích a čtvrtých ročníků.

Dozvěděli jsme se o poloze regionu, turistických atrakcích, svatebních zvycích i o kulinářských specialitách. Zajímavým doplňkem besedy byla knížka, ve které nám slečna Florence ukazovala různá vyobrazení pokrmů. Ve svém velmi různorodém a poutavém výkladu se nás, studentů, ptala i na zvyky a tradice Slezska.Ke konci našeho setkání jsme si promítli filmový dokument o Francii, komentovaný slečnou Florence.
V průběhu přednášky byl prostor i na dotazy studentů – této nabídky jsme však nevyužili s přílišnou horlivostí.

Adéla Kukelková, 2.A

Kategorie: Český jazyk