Dívám se okolo 8. kolo

SOUTĚŽNÍ SÉRIE č. 8 – zveřejněno 22. 1. 2007 8:45hOtázky:

1. Kdo pravděpodobně objekt založil?

2. Komu je zasvěcena kaple s původními, dochovanými freskami?

3. Vysvětlete, jak se znak v průčelí vztahuje k objektu.

V roce 1556 při požáru Opavy poprvé vyhořel.
Před 1. světovou válkou začal s rekonstrukcí fresek malíř
A. Zdrazila. Objekt je využíván ke kulturním účelům.

Kategorie: Volnočasové aktivity