Další vzdělávání učitelů cizího jazyka zaměřené na zvýšení jejich jazykové a metodické kompetence

Ústav cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě připravil ve spolupráci s organizací Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání MŠMT (CERMAT) projekt „Další vzdělávání učitelů cizího jazyka zaměřené na zvýšení jejich jazykové a metodické kompetence“.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (www.esfcr.cz) a státním rozpočtem České republiky.
Členem řešitelského týmu projektu za Slezské gymnázium v Opavě je Mgr. Dana Pavelková.
Program v období září 2006 – leden 2007 v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin je rozvržen do šesti seminářů zaměřených na anglický a německý jazyk.

Témata:
– Nová maturita a Evropský referenční rámec pro jazyky, koncepce a její důsledky pro rozvoj jednotlivých řečových dovedností, vyhodnocení výsledků Maturity nanečisto.
– Strukturovaný písemný projev ve státních maturitách a práce hodnotitelů
– Ústní maturitní zkouška ve společné a profilové části státních maturit
– Tvorba pracovních listů pro ústní část státních maturit, využití ICT
– Didaktický test, jeho tvorba a hodnocení
– Maturita pro žáky se speciálními potřebami

Podrobnější informace k projektu získáte na stránkách
Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity pod heslem Další vzdělávání učitelů cizího jazyka.

Kategorie: Projekty