S Ing. Kočvarou o Matici slezské

15. 12. 2006 – Ve čtvrtek 14. prosince 2006 se seminaristé dějepisci k výuce sešli opět mimo školní budovu. Tentokrát jsme zavítali do prostor Matičního domu, kde nás čekala beseda o dějinách jedinečné instituce – Matice slezské. Matice je partnerem našeho gymnázia, a proto hledáme cesty, jak tohoto partnerství co nejvíce využít.

Zasedací síň není příliš rozlehlá, ale na první pohled plní svůj účel – na stěnách historické mapy Slezska, portréty předsedů, významných činovníků, buditelů.
Do čela stolu se posadil současný předseda Matice slezské Ing. Vlastimil Kočvara. Seznámil nás podrobně s okolnostmi vzniku instituce v roce 1877. Pak představil široké pole působnosti Matice – osvětovou činnost, práci na poli českého školství, zakládání českých knihoven, velké množství různorodých odborů atd. Rozplánovanou činnost doslova narušovaly dějinné události – války. Matice přicházela o nejlepší pracovníky i majetek. Nikoliv však o nadšení. A to nechybí lidem kolem Matice ani v současnosti.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis