Odborné exkurze seminaristů – historiků

11. 12. 2006 – V duchu spolupráce mezi Slezským gymnáziem a Slezskou univerzitou v Opavě se nesly dvě akce zabezpečené v minulých týdnech těmito institucemi pro žáky semináře z dějepisu ve 3. ročníku.

Nejprve jsme 16. listopadu navštívili Slezské zemské muzeum v Opavě. Odborný výklad si vzal na starost PhDr. Petr Vojtal a dokázal přítomné zaujmout již před budovou zmiňované instituce. Vyslechli jsme zhruba půlhodinovou přednášku o dějinách muzejnictví v našem městě i o budově v městských sadech, před kterou jsme právě stáli. Výjimečnost akce podtrhly na tuto roční dobu neobvykle hřejivé sluneční paprsky.

Pak už jsme se ale hrnuli dovnitř. Delší čas jsme strávili před tzv. Požárním obrazem. Zaujala nás nejen tragická podoba našeho města, ale hlavně jsme si odnesli poučení o novověké podobě Opavy. Obraz může posloužit jako historický pramen pro poznání reálií města.

Další akce ze čtvrtka 23. listopadu nás zavedla do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, tedy do biskupského kostela. Každého zaujme svým jediným pilířem vnějšího opěrného systému. O jeho funkci se však vědci dodnes dohadují. My vstoupili do interiérů chrámu, do kaple sv. Anny a do vysoké a rozlehlé chrámové lodi. Doprovázel nás rovněž PhDr. Vojtal a přidal se i správce chrámu. Výklad byl proto skutečně vyčerpávající.

V kapli sv. Anny panovalo úctyhodné přítmí, je to však nejzachovalejší ukázka gotického stavitelství – zvláště působivá je původní křížová klenba. Pak jsme vstoupili do světlem prozářeného chrámu, usedli do lavic a vyslechli další díl informací, zvláště o puristických snahách 18. a 19. století, kdy měl být barokizovanému kostelu vrácen původní gotický vzhled. Nestalo se tak – bohužel, či bohudík – to už si musí každý doplnit sám.

Závěr exkurze byl určen zkoumání exteriéru. Hledali jsme gotické prvky, ale moc jich nenašli. Přes zdánlivě zachovaný gotický skelet stavby jsou i zdi přestavovány v pozdějších obdobích. Dokonce i dominanta kostela – nedávno nově rekonstruovaná věž dýchá na pozorovatele barokem. Ale pozor! Právě při loňských opravách bylo prokázáno, že chrám měl i v dobách předbarokních zvonici na ortogonálním půdorysu. Baroko ji pouze přizdobilo.

Zase jsme o něco moudřejší. A těšíme se na další poznatky – tentokrát ve spolupráci v Maticí slezskou.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis