Druhý ročník přeboru Slezského gymnázia v SUDOKU

29. 11. 2006 – Ve dnech 7. 11. a 28. 11. 2006 se uskutečnil druhý ročník přeboru Slezského gymnázia v SUDOKU. Letos byl okořeněn tím, že nejlepší řešitelé postupovali do krajského kola, které se konalo 29. 11. 2006 v Ostravě-Porubě.

Školní soutěže se zúčastnilo celkem 12 studentů. Zájem o soutěž tedy oproti loňskému roku opadl (vloni se zúčastnilo přes 70 studentů). Ať tak, či onak, kvantita ne vždy znamená kvalitu a tu jsme na soutěži měli. Překvapili zejména studenti nižších ročníků, kteří se vloni nemohli zúčastnit. Po vyřešení kvalifikační tabulky se soutěžící pustili s vervou do druhé tabulky, která byla již poměrně složitá.

S touto tabulkou si nejlépe poradil student 1.B Petr Lichý, který ji vyřešil za 4min 15s. Jen o 3s později svou práci ukončil Jiří Machů z 2.B a třetí místo obsadila, stejně jako vloni Eva Musilová z 3.D. Tito tři obdrželi ceny od Sdružení rodičů studentů Slezského gymnázia. I někteří další se stali úspěšnými řešiteli, a proto se sluší uvést jejich jména. Jsou to Jan Híreš (2.B), Pavel Kotrla (2.B) a Aneta Wandrolová (4.A).

Vítěz získal právo posílit náš tým pro kraj tvořený již na jaře se kvalifikujícími Lenkami Ďuríškovou a Gavendovou ze 4.C, resp. 4.B.

Pevné nervy a bystrý úsudek. Držíme vám palce

Mgr. Radim Frič

Kategorie: Matematika