Dívám se okolo 6. kolo

SOUTĚŽNÍ SÉRIE č. 6 – zveřejněno 5. 12. 2006 17:30h
Otázky:

1. Jaká událost přivedla cara do Opavy?

2. Jaký styl budova reprezentuje?

3. Jakému účelu dnes slouží?Dům měl privilegium – byl osvobozen od „všech městských podatek a pomocí, tolikéž, že mohú držitelé toho domu piva dáti naň vařiti“.Dnešní podoba z roku 1762 = přestavba za hraběte Jana Larisch-Mőnnicha.Pobýval zde ruský car Alexandr I.

Kategorie: Volnočasové aktivity