Dívám se okolo 4. kolo

SOUTĚŽNÍ SÉRIE č. 4 – zveřejněno 9. 11. 2006 10:40h
Otázky:

1. Kdo byl zadavatelem výstavby objektu?
2. Uveďte přesně, v jakém je budova stylu.
3. Který ze šlechticů má monumentální mramorový
náhrobek v kněžišti objektu?


Objekt zbudován na základech románské baziliky
Původní objekt byl několikrát přestavován, upraven
byl především interiér
Po požáru v roce 1758 interiér vyzdobili slezští umělci
(I. Raab, J. J. Lehner, J. Schubert, F. I. Leichner)

Kategorie: Volnočasové aktivity