Dívám se okolo 3. kolo

SOUTĚŽNÍ SÉRIE č. 3 – zveřejněno 16. 10. 2006 8:00h1. Kdo je zakladatelem opavského muzea?
2. Která významná politická událost 19. století
je spojena se sálem v této budově?
3. Která instituce má dnes v této budově sídlo?
(Uveďte správný a přesný název!)

Tato kolej byla vybudována z pokut, které muselo město zaplatit po třicetileté válce. Po zrušení jezuitského řádu budova přešla do majetku slezských stavů. V roce 1814 zde bylo zřízeno první muzeum v zemích Koruny české.

Kategorie: Volnočasové aktivity