Cestami minulosti


15. 11. 2006 – V pondělí 13. listopadu 2006 proběhla na Slezském gymnáziu beseda o atmosféře let již dávno minulých, které však nemají být zapomenuty ani mladou, teprve dospívající generací.
Beseda, motivovaná promítáním filmu o procesu s dr. Miladou Horákovou, však nebyla jen další hodinou dějepisu. O politických procesech a justičních vraždách se zde sice také mluvilo, ale prostor dostaly i osobní postřehy o dobové atmosféře. Náš host PhDr. Vladislav Zlamál ji dobře zná, mnohé tak říkajíc ochutnal na vlastní kůži. Zasvěceně hovořil o dějinných
událostech, o praktikách přijímání na vysoké školy či studiu na nich, o tzv. uličních výborech, o vztazích mezi Čechy a tehdejším Sovětským svazem atd. atd. Za poměrně krátkou dobu stačil lehce naťuknout celou řadu témat k zamyšlení. Pozadu nezůstali ani přítomní studenti, protože o praktikách komunistů z dob socialismu diskutovali již předtím s rodiči.

Lze konstatovat, že beseda, pořádaná na výzvu organizace Člověk v tísni, se vydařila. Všichni jsme odcházeli o něco bohatší: studenti o poznatky a učitelé o vědomí, že naši žáci nebudou lhostejní k minulosti národa.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis