Volnočasové aktivity

Jsme jednou ze středních škol, kde se studentům daří slaďovat studijní povinnosti a zapojení do výkonnostního sportu či náročných kulturních aktivit, o čemž svědčí řada ocenění z okresních i regionálních kol olympiád z ČJ, Bi, Z, NJ, D.Na škole působí dramatický soubor BEZ NÁZVU, který ve spolupráci se školním klubem LAMPION zajišťuje program na školních akcích a účastní se přehlídek a festivalů. Studenti vydávají školní časopis KOSTKA. Pro studenty je určen přírodovědně zaměřený občasník FYBICH, na jehož tvorbě se podílejí učitelé.

Studenti 1. ročníku se zúčastňují první tři zářijové dny adaptačního kurzu, který svým obsahem zajistí vzájemné osobní poznaní žáků a třídních učitelů. V zimních měsících se pak zúčastňují týdenního lyžařského výcviku v Jeseníkách. Studenti 3. ročníku absolvují letní sportovně turistický kurz.

Od září 2004 působí na našem gymnáziu Slezské jazykové centrum, které nabízí zájemcům formou odpoledních kurzů další vzdělávání v anglickém, německém a francouzském jazyce. Tyto kurzy jsou určeny nejen pro žáky Slezského gymnázia Opava, ale i pro širokou veřejnost.

Kategorie: Aktuality