Studium v Německu? Proč ne!

Spolupráce mezi opavským Slezským gymnáziem a Augustinským gymnáziem
v bavorském Weidenu trvá již několik let.Vše začalo mezinárodním projektem „Tisíc otázek a odpovědí o Evropské unii“, jehož se účastnili studenti z různých koutů Evropy.

Kontakty se dále prohlubovaly vzájemnou výměnou zkušeností pedagogů obou škol a vyvrcholily nabídkou ze strany německé partnerské školy: 2 studentky Slezského gymnázia dostaly možnost studovat 1 rok ve Weidenu. Obě byly od září 2005 ubytovány v hostitelských rodinách, absolvovaly výuku ve stejném nasazení jako domácí studenti, poznávají místní životní styl, zdokonalily se v jazyce a navázaly nová přátelství.

Důkazem, že tato nabídka nebyla pouze ojedinělým gestem, bylo týdenní soustředění dalších pěti gymnazistů v Bavorsku, které se uskutečnilo na konci března. Z nich budou vybráni opět dva, kteří od září 2006 rozšíří řady opavských studentů weidenského gymnázia. Zatím se několik dnů přímo účastnili výuky, prohlédli si bavorské pamětihodnosti, sportovali a připravovali se na studijní pobyt. Výsledkem tohoto skoustředění je fakt, že v letošním školním roce opět studují dva naši studenti ve Weidenu.

Věříme, že tato spolupráce se stane tradicí.

Kategorie: Cizí jazyky