Spolupráce SGO a SU v roce 2005/2006

Výčet aktivit při naplňování spolupráce mezi Slezskou univerzitou a Slezským gymnáziem.V roce 2005/2006 vykonalo souvislou pětitýdenní praxi, týdenní praxi nebo průběžnou celkem 36 studentů Slezské univerzity v Opavě.

anglický jazyk
německý jazyk
český jazyk
dějepis

viz dokument předaný – akce 2005/2006

Za Slezské gymnázium v Opavě spolupracují :
Mgr. Magda Hrstková společenské vědy, dějepis
Mgr. Milan Pobořil, Ph.D. matematika
Mgr. Jiří Robenek fyzika,informatika
Mgr. Miluše Sklenářová AJ
Mgr. Lenka Weiglhoferová ČJ.

Za Slezskou univerzitu v Opavě byla vedením pověřena PhDr. Šárka Čížková Ústav pedagogických a psychologických věd.

Za Slezské gymnázium v Opavě je vedením pověřena
Mgr. Dana Pavelková
.

Za Slezskou univerzitu v Opavě se na spolupráci podílejí:

Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
vedoucí Ústavu cizích jazyků,

Priv.Doz.PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D.
zástupce vedoucího Ústavu cizích jazyků

Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
ÚCJ – oddělení germanistiky,

Mgr. Eva Lorencovičová
Mgr. Jan Vomlela
ÚCJ – oddělení anglistiky
a amerikanistiky,

Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.
vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví,

Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.
vedoucí Ústavu historie
a muzeologie

Doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.
zástupce ředitele Matematického ústavu – věda a zahraniční styky

Kategorie: Spolupráce se Slezskou univerzitou