O ŠKOLE

VIZE ŠKOLY
Měníme se. Hodláme naplňovat očekávání žáků. Chceme se stát místem pro kvalitní přípravu ke studiu na vysoké škole založenou na platformě vzájemné úcty a respektování osobnosti. Směřujeme mezi nejlepší školy nové generace

Slezské gymnázium je veřejnou školou, která poskytuje ve čtyřletém studijním cyklu úplné střední vzdělání. Velikost školy umožňuje osobní poznání a blízký vztah prakticky mezi všemi vyučujícími a žáky, respektování individuálních vlastností a osobní přístup k žákům. Neanonymní postavení žáka lépe usnadňuje i výchovné působení na žáka ze strany učitele.

Oficiální název:
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Vyučované obory:

1. ročník:
kód oboru 79-41-K/41
Gymnázium

2. – 4. ročník:
kód oboru 79-41-K/401
Gymnázium – všeobecné

IZO školy:
108035743

REDIZO školy:
600017265

Kapacita školy:
510 žáků

Bankovní spojení školy:
KB Opava, číslo účtu 19-0674050207/0100

IČ školy:
47813075

DIČ školy:
CZ47813075

Kategorie: Aktuality