Náplň studia

Vnitřně diferencovaný učební plán umožňuje profilovat vzdělávací cestu podle zájmů žáků výběrem volitelných předmětů v průběhu studia (počínaje 3. roč.), případně volbou nepovinných předmětů a kroužků. Studenti si mohou vybírat z každoročně aktualizované nabídky volitelných předmětů:

Podle zájmu je možno otevřít i další semináře.

Studenti se učí dvěma cizím jazykům. Pro všechny ja povinná angličtina, druhým jazykem je potom němčina, francouzština, španělština nebo ruština.

Kategorie: Aktuality