Matematické besedy

3. 10. 2006 – Matematický kroužek pro studenty, kteří se pokoušejí řešit matematickou olympiádu. Setkání fandů matematiky. Řešení matematických kvízů. Zajímavosti z historie matematiky.Tradiční setkávání řešitelů matematické olympiády probíhá každé úterý od 3. 10. 2006 od 15.00 na matematickém ústavu Slezské univerzity Opava. Matematický ústav se nachází v budově rektorátu SU (naproti obchodního domu Breda). V průběhu besed se řeší zejména návodné úlohy, které pomáhají studentům úspěšně zvládnout úskalí školního kola matematické olympiády.

Kategorie: Matematika