Dny evropského kulturního dědictví

9. 9. 2006 – V sobotu 9. září 2006 byly v Opavě, jako v jiných městech, zpřístupněny památky, do kterých se jinak dostane jen málokdo. Navíc se opavské Informační centrum postaralo o zasvěcený výklad.

Tak lákavou nabídku nebylo možno pustit ze zřetele. Proto se žáci navštěvující dějepisný seminář akcí zúčastnili. Třeťáci se vypravili do kostela sv. Hedviky. Počasí nám přálo, proto jsme si mohli na sluníčku před objektem vyslechnout zajímavosti z dějin stavby, informace o architektovi Leopoldu Bauerovi a poznámku o patronce Slezska, sv. Hedvice. Interiér stavby se pak na chvíli otevřel jen pro nás. Mohli jsme projít celý prostor, vstoupit do kněžiště, dokonce zhlédnout odkrytou centrální část oltářní fresky, která je jinak zastřena. Zajímavé byly bronzové reliéfy líčící život sv. Hedviky.
Součástí prohlídky byl výstup na kostelní věž. Po 230 strohých betonových a železných schodech jsme se vyšplhali do ptačí perspektivy. Pohled na město byl okouzlující. Hledali jsme výrazné orientační body i vlastní bydliště. Po nějaké chvilce jsme uvolnili místo dalším zájemcům.
Studenti ze 4. ročníku se v pět odpoledne sešli před kaplí sv. Kříže, jinak Švédskou kaplí v Kateřinkách. Její zvláštní půdorysná dispozice na osmiúhelníku je pro historiky dodnes tajemstvím. A ne jediným. Kapli zbudovali opavští Přemyslovci daleko od centra města, ale proč, zda jako zádušní či na poděkování, nevíme. Z vnitřní výzdoby se dochovaly fragmenty gotických fresek, které jsme si mohli prohlédnout. Poučili jsme se také o pozdějších úpravách objektu, např. o snížení střechy kaple. Tato připomínka slezské gotiky je skutečně zajímavá.
Uvedené akce ale nebyly jedinými, které se o víkendu daly navštívit. Matice slezská se postarala o pozvání na „bitvu“ o pohraniční pevnosti. Obdivovatelé vojenské techniky mohli v blízkých Milostovicích sledovat, jak by vypadala obrana našeho území z řetězu pevností v sudetském valu, kdyby se v roce 1938 československá vláda nevzdala Hitlerovi, ale kdyby zavelela armádě neustupovat. Sto dvacet dobrovolníků v uniformách obou armád, dobová vojenská technika, monumentalita pevností. Prostě pastva pro milovníky historie.

Kategorie: Dějepis