Comenius

Projekt COMENIUS – info
mezinárodní setkání, projekt Comenius1
Spolupráce škol: projekt Sokrates-COMENIUS1

Projekt zahrnuje spolupráci našeho gymnázia se středními školami v Polském Krosčenku a Varšavě a Litevském Kaunasu (Kovno). Tento projekt se týká vzájemného poznání našich regionů a také srovnání kulturních, přírodních a historických zajímavostí jednotlivých oblastí. Součástí projektu jsou i výměnné návštěvy participujících škol. Naše škola se stala hostitelskou organizací. Příští setkání se uskuteční v litevském Kaunasu.

Studenti se nejprve seznámili se svými zahraničními spolužáky. Poté se odjeli ubytovat do jejich rodin.

Prezentace školy. Prohlídka školy.
Mezinárodní tvorba nástěnky. Prohlídka města Opavy.
Přijetí starostou obce Štítina p. Štěpánem Koníkem a ředitelem ZŠ Mgr. Jaroslavem Dominikem. Zábavný společenský večer ve Štítině. Kulturní vystoupení národopisného souboru Bejatka. Vystoupení žáků naší školy (Aikido, rocková kapela Vulkán). Občerstvení zajišťovali studenti se svými vyučujícími – součástí projektu je tvorba mezinárodní kuchařky.

Kaunas (březen 2005)

Představení multimediálních prezentací studentů
Studenti měli možnost seznámit se s litevským vzdělávacím systémem, prohlédnout si školy a navštívit výuku v různých předmětech (převážně anglický jazyk, informatika)
Dále měli možnost seznámit se se životem v Litvě, kulturou, tradicemi i rodinnými zvyky, historií ( součástí programu byla prohlídka historické části Kaunasu a hlavního města Livty Vilnjusu). Poznání kultury a způsobu života bylo pro naše studenty cennou zkušeností.

Krosčenko nad Dunajcem ( červen 2005)
V polském Kroščenku proběhlo závěrečné setkání účastníků projektu z řad učitelů i studentů. Zárověň byly zhodnoceny výsledky práce v prvním roce spolupráce. Výsledkem práce v prvním roce je informační brožura (leaflet), která představuje jednotlivé země a regiony, „Místa našeho života…“. Dále byly prezentovány a vystaveny nejlepší fotografie jednotlivých škol, charakterizující jednotlivé regiony. Proběhla jejich vzájemná výměna mezi partnerskými školami, s cílem představit nejlepší „místa našeho života…“ ostatním studentům v jednotlivých školách.

Studenti měli možnost komunikace v angličtině, seznámit se s místními zvyky, kulturou, ale především poznat nádhernou přírodu.

Na toto setkání byli pozvání zástupci televize, rádia a paní ředitelka a zástupci studentů představili náš projekt.

Navštívíili jsme taky Pieninský národní park, kde proběhl kvíz mezi studenty. Studenti zde měli možnost zúročit veškeré znalosti o jednotlivých partnerských zemích.

Kategorie: Projekty