Školící středisko

Školicí středisko při Slezském gymnáziu v Opavě
nabízí v rámci SIPVZ pro učitele německého jazyka specializaci v modulu P
Informační a komunikační technologie (ICT) ve výuce německého jazykaSLEZSKÉ JAZYKOVÉ CENTRUM
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Zámecký okruh 29, 746 01 Opava
Univerzitní gymnázium Slezské univerzity v Opavě
tel./fax: 553 710 542
https://staryweb.sgopava.cz

Školicí středisko při Slezském gymnáziu v Opavě

nabízí v rámci SIPVZ pro učitele německého jazyka specializaci v modulu P
Informační a komunikační technologie (ICT) ve výuce německého jazyka

Hodinová dotace modulu je celkem 30 hodin, z toho 20 hodin proběhne 4x formou prezenční výuky a 10 hodin je určeno pro distanční výuku – pro zpracování úkolů a závěrečného projektu. Absolvent kurzu dostane certifikát o získání specializace v rámci modulu P.

Tematický plán modulu:
1. Pojmy a definice v práci s ICT, vyhledávací (zejména mezinárodní) servery, německá klávesnice – 2h
2. Odborné germanistické instituce na internetu (např. DAAD, Goethe-Institut) a orientace na jejich webových stránkách, on-line podpora, stipendijní programy – 2h
3. Literární texty, literatura a její aplikace ve výuce, bibliografické rešerše na internetu – 2h
4. Odborné germanistické časopisy v elektronické podobě a práce s nimi – 2h
5. Reálie na internetu, vyhledávání informací a jejich využití ve výuce – Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika – 2h
6. Výukové programy na internetu, tvorba výukových materiálů – 2h
7. Výuka gramatiky s využitím ICT a práce s překladovými slovníky – 2h
8. Počítačová komunikace (e-mailové a chatové projekty) – 2h
9. Software pro práci s textem a tvorbu učebních materiálů – 2h
10. Práce s PowerPointem a prezentace, zadání samostatné práce – 3h

Kurz je možné hradit z prostředků, které škola dostává v rámci SIPVZ nebo DVPP.

Dotazy a přihláška: pavelkova(at)slezgymopava.cz
Přihláška na webových stránkách naší školy: www.slezgymopava.cz (SIPVZ)
Doporučeno: vyučujícím NJ na ZŠ, SŠ, VOŠ
Lektorka: Mgr. Dana Pavelková – akreditovaná školitelka modulu ICT ve výuce NJ
Místo konání: Slezské gymnázium Opava – učebna IVT
Datum konání:

Předběžně v pondělí
1) 11.9., 2.10., 23.10. a 6.11. 2006 od 14:15 do 18.15
2) 25.9., 9.10., 30.10. a 13.11. 2006 od 14:15 do 18.15
Poplatek: 2500 Kč

Kategorie: Projekty