Astronom Jiří Grygar navštívil Slezské gymnázium

6. 9. 2006 – Pár dní po skončení velkého mezinárodního astronomického sympozia v Praze navštívil naši školu jeden z účastníků této akce, RNDr. Jiří Grygar CSc.
Spolu s ním k nám zavítal také Doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek CSc., který u nás propagoval planetární model, který s jeho podporou vznikl okrese Opava. Po jeho kratičkém úvodu se slova ujal RNDr. Grygar, který nejprve přehledně sumarizoval historii Sluneční soustavy od jejího vzniku až k předpokládanému zániku.

Poté byla zahájena diskuse. Studenti byli lační informací z nedáno skončeného sympozia astronomů, z názorů pana Grygara na závěry, které přinesla, ale i na jeho vlastní názor na věci kolem nás, mimozemský žiot, extrasolární planety atp. Kdyby povídání nepřerušilo pípání Grygarova budíku, věřím, že bychom vydrželi do tmy.

Kategorie: Fyzika